Beckham gây tranh cãi khi thực hiện nghĩa vụ 150 triệu bảng
David Beckham đang thực hiện hợp đồng đại sứ trị giá 150 triệu bảng cho World Cup 2022 của Qatar.
Beckham gây tranh cãi khi thực hiện nghĩa vụ 150 triệu bảng
1 2 3 4 5