Vợ Vardy chơi trội, chi 140.000 bảng thuê máy bay tư nhân
Để tiện việc đi lại ở World Cup, cô vợ của Jamie Vardy đã rất chịu chi cho khoảng phương tiện đi lại.
Vợ Vardy chơi trội, chi 140.000 bảng thuê máy bay tư nhân
3 4 5 6 7