02h45 ngày 28/02, Sportfreunde Lotte vs Dortmund: Cơ hội cho kép phụ
Chỉ phải tiếp một đối thủ đến từ hạng 3, rõ ràng đây là cơ hội để ông Thomas Tuchel trao cơ hội cho kép phụ thể hiện.
02h45 ngày 28/02, Sportfreunde Lotte vs Dortmund: Cơ hội cho kép phụ
1 2 3 4 5