Bayern cần làm 3 điều này nếu muốn "soán ngôi" Dortmund
Một cuộc cách mạng trải đều cả 3 tuyến là điều cần thiết vào lúc này nhằm giúp Hùm xám xứ Bavaria lấy lại "phong độ" vốn có.
Bayern cần làm 3 điều này nếu muốn soán ngôi Dortmund
1 2 3 4 5