Bị chọc giận, Bayern Munich hạ sát đối thủ không thương tiếc
Bayern Munich là không thể cản ở Bundesliga tới thời điểm này.
Bị chọc giận, Bayern Munich hạ sát đối thủ không thương tiếc
3 4 5 6 7