Trận thua xấu hổ trước Bayern đã chỉ ra 3 điểm yếu chí mạng của Dortmund
Borussia Dortmund đã lộ ra 3 điểm yếu chí mạng sau khi thua Bayern Munich.
Trận thua xấu hổ trước Bayern đã chỉ ra 3 điểm yếu chí mạng của Dortmund
2 3 4 5 6