Vì Messi, vợ Fabregas cám ơn Nigeria
Lionel Messi và Cesc Fabregas là đôi bạn thân từ thuở nhỏ. Bởi vậy, cô vợ của Fabregas, Daniella Semaan luôn hết lòng ủng hộ Messi.
Vì Messi, vợ Fabregas cám ơn Nigeria
4 5 6 7 8