Hàn Quốc tăng tốc cho Thế vận hội mùa đông 2018
Sân vận động với sức chứa hơn 30.000 chỗ đang gấp rút hoàn thành để tổ chức lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội Olympic mùa đông 2018.
Hàn Quốc tăng tốc cho Thế vận hội mùa đông 2018
1 2 3 4 5