Thủ tướng Nhật Bản nêu điều kiện tổ chức Olympic Tokyo vào 2021
Thủ tướng Abe nhấn mạnh: "Thế vận hội phải được tổ chức theo cách cho thấy thế giới đã chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Nếu không, sẽ rất khó để tổ chức Thế vận hội."
Thủ tướng Nhật Bản nêu điều kiện tổ chức Olympic Tokyo vào 2021
1 2 3 4 5