Nhật Bản tiếc nuối khi hoãn Olympic
Nhật Bản đã làm tất cả để kỳ Thế vận hội mùa hè 2020 bùng cháy, nhưng cuối cùng phải tuyên bố hoãn Olympic Tokyo.
Nhật Bản tiếc nuối khi hoãn Olympic
1 2 3 4 5