Tài năng golf Việt Nam vô địch giải trẻ ở Thái Lan
Chiều 22/10, nữ golf thủ Nguyễn Thảo My đứng đầu giải trẻ tại Bangkok (Thái Lan) với 144 gậy sau 2 ngày thi đấu, bỏ xa người về thứ nhì đến 11 gậy.
Tài năng golf Việt Nam vô địch giải trẻ ở Thái Lan
3 4 5 6 7