‘Tiger Woods từng đối xử với tôi như nô lệ’
Steve Williams, caddie một thời của Tiger Woods tiết lộ, ông từng bị đối xử thậm tệ trong suốt 12 năm phục vụ golf thủ huyền thoại người Mỹ.
‘Tiger Woods từng đối xử với tôi như nô lệ’
3 4 5 6 7