HLV tuyển Ý: 'Tôi đã chọn gần như xong đội hình đá EURO'
Còn hơn 4 tháng nữa giải vô địch châu Âu mới khởi tranh nhưng tuyển Ý đã chọn gần xong danh sách tham dự.
HLV tuyển Ý: 'Tôi đã chọn gần như xong đội hình đá EURO'
1 2 3 4 5