Hồng Gia Lân - MVP của những nỗ lực phi thường
Hồng Gia Lân – nhân tố mang về một chất xúc tác cuối cùng còn thiếu của Saigon Heat: tinh thần cháy hết mình mỗi khi được vào sân và nỗ lực chiến đấu không bao giờ bỏ cuộc.
Hồng Gia Lân - MVP của những nỗ lực phi thường
1 2 3 4 5