Vô hiệu hóa Harden và Chirs Paul, Jazz khiến Rockets thảm bại trên đất khách
Tạo cho mình cách biệt khổng lồ ngay tại hiệp 3, Utah Jazz đã khiến những nỗ lực cuối của Rockets trở nên vô nghĩa.
Vô hiệu hóa Harden và Chirs Paul, Jazz khiến Rockets thảm bại trên đất khách
1 2 3 4 5