Hanoi Buffaloes chính thức có chủ sở hữu mới
VBA chính thức xác nhận thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu câu lạc bộ Hanoi Buffaloes mùa giải VBA 2018.
Hanoi Buffaloes chính thức có chủ sở hữu mới
1 2 3 4 5