Tổng kết VBA 2019 tuần 3: Cuộc đua "song mã", nhóm cuối cam go
Kết thúc tuần thi đấu thứ ba của VBA 2019, Hochiminh City Wings by Jetstar (hiệu suất thắng 100%) và Saigon Heat (75%) đã nhanh chóng bứt tốc và tạo ra cuộc đua “song mã” trên bảng xếp hạng.
Tổng kết VBA 2019 tuần 3: Cuộc đua song mã, nhóm cuối cam go
1 2 3 4 5