VBA Finals Game 5 - Cantho Catfish vs Saigon Heat (17/9) - “Ngôi báu” thuộc về ai?
Sau 4 trận so tài với kết quả bất phân thắng bại, Cantho Catfish và Saigon Heat sẽ có cuộc đối đầu quyết định để xác định chủ nhân của “ngai vàng” VBA by MB 2019.
VBA Finals Game 5 - Cantho Catfish vs Saigon Heat (17/9) - “Ngôi báu” thuộc về ai?
1 2 3 4 5