VBA 2019 Finals Game 1: Cantho Catfish vs Saigon Heat - Người cũ tao ngộ
Khởi đầu series chung kết VBA by MB 2019, cả Cantho Catfish và Saigon Heat đều đang hướng đến mục tiêu có một khởi đầu suôn sẻ.
VBA 2019 Finals Game 1: Cantho Catfish vs Saigon Heat - Người cũ tao ngộ
2 3 4 5 6