"Việc tôi giải nghệ chỉ là vấn đề thời gian"
Khẳng định chưa có kế hoạch giải nghệ song Roger Federer thừa nhận thời điểm anh chia tay làng banh nỉ chỉ là vấn đề thời gian.
Việc tôi giải nghệ chỉ là vấn đề thời gian
3 4 5 6 7