Tâm Hảo thua sốc ở nội dung đôi
Tâm Hảo – Bội Ngọc (TP.HCM) đã dừng bước trước cặp Kim Ngân và tay vợt Việt kiều Candana 17 tuổi Savanna (Quận Đội).
Tâm Hảo thua sốc ở nội dung đôi
1 2 3 4 5