SỐC! Bóng đá Ý tạm dừng đến tháng 04 vì COVID-19
Người hâm mộ túc cầu giáo xứ mỳ ống đang đứng trước khả năng không được thưởng thức các trận cầu cho đến ngày 03 tháng 04 năm 2020.
SỐC! Bóng đá Ý tạm dừng đến tháng 04 vì COVID-19
1 2 3 4 5