Người đại diện sốc khi nghe tin Sneijder giải nghệ
Người đại diện của Sneijder cho rằng anh nên tiếp tục chơi bóng và vẫn có khả năng làm điều đó.
Người đại diện sốc khi nghe tin Sneijder giải nghệ
3 4 5 6 7