"QBV phải luôn thuộc về Ronaldo"
HLV Carlo Ancelotti khẳng định, Cristiano Ronaldo xứng đáng đoạt QBV mỗi năm.
QBV phải luôn thuộc về Ronaldo
3 4 5 6 7