Chốt danh sách tập trung tuyển U23 Việt Nam
Chiếm đa số trong danh sách lần này vẫn là VĐV của 3 lò đào tạo hàng đầu VTV Bình Điền Long An, Thông Tin Lienvietpostbank và Ngân hàng Công thương.
Chốt danh sách tập trung tuyển U23 Việt Nam
1 2 3 4 5