Bóng chuyền nữ Việt Nam thua nhanh trước Thái Lan
Chủ công Trần Thanh Thúy và các đồng đội đã không thể làm nên bất ngờ trước một đối thủ có đẳng cấp rất cao.
Bóng chuyền nữ Việt Nam thua nhanh trước Thái Lan
3 4 5 6 7