Chuyền hai Linh Chi nỗ lực vượt khó cùng Thông Tin Lienvietpostbank
Trong hoàn cảnh nhiều trụ cột đã nghỉ thi đấu, Nguyễn Linh Chi chính là đầu tàu hiện nay của đội bóng quân đội.
Chuyền hai Linh Chi nỗ lực vượt khó cùng Thông Tin Lienvietpostbank
2 3 4 5 6