Chuyên gia Việt nói gì về án phạt cho cầu thủ tự đá vào lưới nhà?
Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã đưa ra những bình luận về án phạt dành cho Nguyễn Văn Quân sau khi tự đá vào lưới nhà.
Chuyên gia Việt nói gì về án phạt cho cầu thủ tự đá vào lưới nhà?
1 2 3 4 5