Hàng Đẫy được chọn để tổ chức Siêu cúp Quốc gia 2017
Chiều qua lãnh đạo nhà tài trợ và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã họp bàn thống nhất kế hoạch tổ chức siêu cúp bóng đá Quốc gia 2017
Hàng Đẫy được chọn để tổ chức Siêu cúp Quốc gia 2017
1 2 3 4 5