17h00 ngày 27/09, SLNA vs Quảng Nam: Lời khẳng định cho tham vọng
Trong khi V-League còn cả một chặng đường dài ở phía trước thì Cúp Quốc Gia là mục tiêu cụ thể để SLNA và Quảng Nam khẳng định cho tham vọng ở mùa giải năm nay.
17h00 ngày 27/09, SLNA vs Quảng Nam: Lời khẳng định cho tham vọng
2 3 4 5 6