Quả pháo sáng nguy hiểm được bắn vào giữa sân khiến trận đấu giữa nữ Hà Nội và Hồ Chí Minh bị gián đoạn
Trận đấu giữa nữ Hà Nội và nữ Tp. Hồ Chí Minh đã bị gián đoạn khi một quả pháo sáng được bắn vào giữa sân đầu hiệp 4.
Quả pháo sáng nguy hiểm được bắn vào giữa sân khiến trận đấu giữa nữ Hà Nội và Hồ Chí Minh bị gián đoạn
4 5 6 7 8