Chương trình Bóng rổ học đường với hơn 1000 giáo viên thể dục tham gia tại Hà Nội
Chương trình Tập huấn phát triển Bóng rổ học đường năm học 2018-2019 diễn ra vô cùng sôi động dưới sự tổ chức của Jr. NBA tại nhà thi đấu đại học Sư Phạm sáng nay.
Chương trình Bóng rổ học đường với hơn 1000 giáo viên thể dục tham gia tại Hà Nội
2 3 4 5 6