"Đối mặt Ronaldo là điều tôi trông chờ"
"Messi khiến tôi bị đau hông sau 1 pha xoay người tại Paris. Tôi đang chờ đợi chứng kiến những gì Ronaldo sẽ thử làm với tôi."
Đối mặt Ronaldo là điều tôi trông chờ
1 2 3 4 5