HLV Miura đã uống rất nhiều bia...
Ai cũng biết HLV Miura có tửu lượng rất tốt, dù không uống thường xuyên. Nhưng đêm qua, ông đã uống rất nhiều.
HLV Miura đã uống rất nhiều bia...
1 2 3 4 5