NÓNG: Cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic 2024 bất ngờ ngã ngũ
Los Angeles đã thông báo ý định tổ chức Thế vận hội Olympic 2028, để lại quyền đăng cai Olympic 2024 cho Paris.
NÓNG: Cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic 2024 bất ngờ ngã ngũ
1 2 3 4 5