Thế vận hội Tokyo có thể lại bị trì hoãn thêm lần nữa
Giám đốc Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Tokyo cho biết vấn đề trì hoãn thêm nữa sự kiện thể thao trọng đại này nên được thảo luận với IOC nếu tổ chức Thế vận hội vào năm 2021 sẽ trở nên nan giải.
Thế vận hội Tokyo có thể lại bị trì hoãn thêm lần nữa
1 2 3 4 5