Điểm tin thể thao 15/12: Djokovic ‘tôn bạn làm thầy’; Ibrahimovic 'bay cao' nhờ Taekwondo
Murray – Kerber trên đỉnh thế giới; Ivanovic không muốn con nối nghiệp; Warriors vượt ải Pelicans;… là những tin chính trong điểm tin thể thao 15/12.
Điểm tin thể thao 15/12: Djokovic ‘tôn bạn làm thầy’; Ibrahimovic 'bay cao' nhờ Taekwondo