Koenigsegg One:1 - Tốc độ siêu cao
Không chỉ có khả năng vượt qua tốc độ 450 km/h, Koenigsegg One:1 còn có thể tăng tốc từ 0-400 km/h trong thời gian 20 giây.
Koenigsegg One:1 - Tốc độ siêu cao