Những Số 9 Brazil hậu kỷ nguyên Ronaldo: Lời nguyền Ro béo
Từng được xem là những người kế thừa hoàn hảo, nhưng vì các lý do khác nhau, áo Số 9 Ronaldo để lại Selecao vẫn luôn quá rộng với ai tiếp quản.
Những Số 9 Brazil hậu kỷ nguyên Ronaldo: Lời nguyền Ro béo
1 2 3 4 5