Sao Real: "Tôi đã chạm đến giấc mơ!"
Sao trẻ đầy tiềm năng của Real Madrid đã không giấu được cảm xúc.
Sao Real: Tôi đã chạm đến giấc mơ!
2 3 4 5 6