Thua đau Indonesia, các chân dài bóng chuyền Việt Nam bật khóc
Các chân dài bóng chuyền Việt Nam bật khóc khi lần đầu tiên không có được "Bạc" ở SEA Games sau khi để thua Indonesia.
Thua đau Indonesia, các chân dài bóng chuyền Việt Nam bật khóc
1 2 3 4 5