Saigon Heat vs Mono Vampire - Ngày ra quân chưa như ý của "Ông 30"
Tiếp đón Mono Vampire trên sân nhà, Saigon Heat đã trải qua một trận đấu không hề dễ dàng.
Saigon Heat vs Mono Vampire - Ngày ra quân chưa như ý của Ông 30
2 3 4 5 6