Quyết định phạt bổ sung và điều chỉnh quyết định của trọng tài từ trận Preseason đến trận đấu thứ 10
VBA đã ra thông báo quyết định bổ sung sau khi xem xét lại các tình huống phạm lỗi diễn ra trong các trận đấu, từ trận Preseason đến trận đấu thứ 10.
Quyết định phạt bổ sung và điều chỉnh quyết định của trọng tài từ trận Preseason đến trận đấu thứ 10
2 3 4 5 6