Chùm ảnh: Chiến thắng ấn tượng của Philadelphia 76ers trên đất Thượng Hải
Philadelphia 76ers đã có chiến thắng ấn tượng 120-114 trước Dallas Mavericks trên đất Thượng Hải.
Chùm ảnh: Chiến thắng ấn tượng của Philadelphia 76ers trên đất Thượng Hải
1 2 3 4 5