Hiệp 4 bùng nổ, Saigon Heat vẫn nhận tin buồn tại Philippines
Hành quân đến sân San Miguel Alab Pilipinas, Saigon Heat đã có màn trình diễn đầy cố gắng.
Hiệp 4 bùng nổ, Saigon Heat vẫn nhận tin buồn tại Philippines
1 2 3 4 5