Đắt gấp 6 lần giá trị ĐT Việt Nam, Thái Lan vẫn nằm cửa dưới khi đá ở Mỹ Đình?
Theo thống kê của trang TransferMarkt, tổng giá trị đội hình Thái Lan đắt gấp 6 lần ĐT Việt Nam. Song, đó chỉ là những con số khi Voi chiến với vị thế rất khác.
Đắt gấp 6 lần giá trị ĐT Việt Nam, Thái Lan vẫn nằm cửa dưới khi đá ở Mỹ Đình?
2 3 4 5 6