-->
Quan điểm chuyên gia: Khi Ronaldo im lặng
Trong bối cảnh Lionel Messi đã ký hợp đồng mới với Barcelona đến năm 2021, sự im lặng của Cristiano Ronaldo là có chủ ý, và đem lại sự lo lắng cho Real Madrid.
Quan điểm chuyên gia: Khi Ronaldo im lặng
1 2 3 4 5

-->