'Pele đã cầu phước cho tôi trước khi tôi đến Real Madrid'
Ngôi sao trẻ người Brazil nói về những thần tượng lớn trong sự nghiệp của mình.
'Pele đã cầu phước cho tôi trước khi tôi đến Real Madrid'
1 2 3 4 5