"Chúng tôi thất thu 200 triệu euro vì COVID-19"
Barcelona đã chịu tổn thất nặng nề vì đại dịch COVID-19, theo lời của chủ tịch Josep Bartomeu.
Chúng tôi thất thu 200 triệu euro vì COVID-19
1 2 3 4 5