Câu chuyện về anh em nhà Alcantara (Phần 1)
Thiago Alcantara và Rafinha Alcantara đều là những học viên xuất sắc của Barcelona, tuy nhiên số phận của họ ở Camp Nou khá lận đận.
Câu chuyện về anh em nhà Alcantara (Phần 1)
1 2 3 4 5