U22 Việt Nam được xếp hạng hạt giống vòng loại châu Á
Việt Nam được xếp loại hạt giống số 6 tại khu vực Đông Á, sau CHDCND Triều Tiên, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.
U22 Việt Nam được xếp hạng hạt giống vòng loại châu Á