Chính thức! Ban tổ chức ABL ra quyết định cuối, Saigon Heat bày tỏ sự ủng hộ
Sự lây lan nhanh chóng của bệnh dịch Covid-19 đã buộc phía Ban tổ chức ABL 10 đưa ra thông báo cuối cùng.
Chính thức! Ban tổ chức ABL ra quyết định cuối, Saigon Heat bày tỏ sự ủng hộ
1 2 3 4 5