Thua thiệt "big man", Saigon Heat gục ngã trên đất Philippines
Chuyến làm khách đến sân San Miguel Alab Pilipinas đã mang lại vô vàn khó khăn cho Saigon Heat.
Thua thiệt big man, Saigon Heat gục ngã trên đất Philippines
1 2 3 4 5