Sang Đinh - Tài năng được thuyền trưởng Saigon Heat chọn mặt gửi vàng
Sau khi đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, Sang Đinh sẽ chính thức trở thành một thành viên trong đội hình Saigon Heat tham dự kỳ ABL 9 sắp tới.
Sang Đinh - Tài năng được thuyền trưởng Saigon Heat chọn mặt gửi vàng
1 2 3 4 5