18h30 ngày 17/11, Nanhai Kung Fu vs Singapore Slingers: Giải mã ẩn số
Singapore Slingers sẽ khai màn ABL 2017/18 bằng chuyến làm khách trước "ẩn số" Nanhai Kung Fu, nơi có sự góp mặt của người cũ Justin Howard.
18h30 ngày 17/11, Nanhai Kung Fu vs Singapore Slingers: Giải mã ẩn số