Tân binh ra mắt, trụ cột chấn thương, Saigon Heat gục ngã trước "Grand Master"
Saigon Heat có trận đấu không như mong đợi khi chạm trán FMS Dreamers.
Tân binh ra mắt, trụ cột chấn thương, Saigon Heat gục ngã trước Grand Master
1 2 3 4 5