Chính thức: Thủ quân Murphy Burnatowski chia tay Saigon Heat
Thủ quân Saigon Heat, Murphy Burnatowski sẽ không còn thi đấu cho Saigon Heat trong giai đoạn còn lại của mùa giải ABL 9.
Chính thức: Thủ quân Murphy Burnatowski chia tay Saigon Heat
2 3 4 5 6