3 trận khai mạc kinh điển nhất lịch sử World Cup
Dưới đây là những trận mở màn để lại ấn tượng nhất trong lịch sử mà khán giả không thể nào quên.
3 trận khai mạc kinh điển nhất lịch sử World Cup
1 2 3 4 5