Brandon Ingram: Sự việc vừa qua nếu có lặp lại, tôi vẫn sẽ đứng lên vì đồng đội của mình
Mức phạt 4 trận đấu vẫn còn là nhẹ và hậu vệ Brandon Ingram của Lakers cảm thấy tuyệt vời vì án treo giò trên.
Brandon Ingram: Sự việc vừa qua nếu có lặp lại, tôi vẫn sẽ đứng lên vì đồng đội của mình
1 2 3 4 5