NBA 2017-18: Stephen Curry và những ông hoàng lương bổng tại giải bóng rổ số 1 hành tinh
Bản hợp đồng mới được ký với Golden State Warriors trong mùa hè này đã giúp cho Stephen Curry chính thức qua mặt LeBron James để trở thành ông hoàng lương bổng tại NBA mùa 2017-18.
NBA 2017-18: Stephen Curry và những ông hoàng lương bổng tại giải bóng rổ số 1 hành tinh
1 2 3 4 5