Gác Kyrie Irving sang một bên, Boston Celtics quyết làm nên chuyện
Trong bối cảnh ngôi sao sáng nhất là Kyrie Irving đã chắc chắn ngồi ngoài đến hết mùa, toàn đội Boston Celtics đã động viên nhau trước khi bước vào cuộc chiến lớn.
Gác Kyrie Irving sang một bên, Boston Celtics quyết làm nên chuyện
1 2 3 4 5