Tú Chinh lập cú đúp HCV tại cúp Tốc độ
Lê Tú Chinh tỏ ra không có đối thủ ở các cự ly sở trường khi dễ dàng giành 2 HCV nội dung 60 m và 100 m tại cúp điền kinh Tốc độ diễn ra tại TP.HCM.
Tú Chinh lập cú đúp HCV tại cúp Tốc độ
1 2 3 4 5