Giải điền kinh thế giới bị tố có góc quay nhạy cảm
Giải điền kinh vô địch thế giới 2019 tiếp tục gặp tai tiếng sau khi nhiều nữ vận động viên chỉ trích ban tổ chức đặt máy quay ở các góc nhạy cảm.
Giải điền kinh thế giới bị tố có góc quay nhạy cảm
1 2 3 4 5