Lễ vinh danh tài năng Thể thao TP.HCM - 2016: Tôn vinh Tài năng trẻ
Sau buổi bầu chọn giành cho các nhà báo thể thao tại TP.HCM, Lễ vinh danh tài năng Thể thao TP.HCM đã tôn vinh vận động viên trẻ Lê Tú Chinh (môn Điền kinh).
Lễ vinh danh tài năng Thể thao TP.HCM - 2016: Tôn vinh Tài năng trẻ
1 2 3 4 5