Đối thủ của Quách Thị Lan dính doping, Việt Nam có HCV thứ 5 ở ASIAD?
Kemi Adekoya, người vượt qua Quách Thị Lan ở chung kết nội dung 400 m rào nữ tại ASIAD 2018 dương tính với chất cấm theo thông báo mới đây của cơ quan liêm chính điền kinh (AIU).
Đối thủ của Quách Thị Lan dính doping, Việt Nam có HCV thứ 5 ở ASIAD?
1 2 3 4 5