VĐV Việt Nam thở bằng bình oxy sau tấm HCĐ điền kinh
VĐV Phạm Thị Hồng Lệ bị kiệt sức và trải qua tình trạng tê liệt cơ thể sau khi hoàn tất nội dung marathon nữ cự ly 42,195km.
VĐV Việt Nam thở bằng bình oxy sau tấm HCĐ điền kinh
1 2 3 4 5