Tú Chinh sang Mỹ tập huấn
VĐV điền kinh Lê Tú Chinh sẽ lên đường sang Mỹ tập huấn với mục tiêu cần chinh phục đầu tiên là đường chạy tốc độ Á vận hội 2018
Tú Chinh sang Mỹ tập huấn
1 2 3 4 5