Quang Hải chỉ về nhì ở cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2018
Góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam giải cơn khát vàng Đông Nam Á nhưng Nguyễn Quang Hải cũng chỉ có thể về nhì ở cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2018.
Quang Hải chỉ về nhì ở cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2018
1 2 3 4 5