Nhật Bản kêu gọi đổi thời gian thi đấu môn marathon ở Olympic 2020
Các bác sỹ ở Nhật Bản ngày 31/10 đã kêu gọi các nhà tổ chức Olympic cho phép bắt đầu thời gian thi đấu nội dung chạy marathon ở Olympic Tokyo 2020 vào lúc 5 giờ 30 sáng, vì nếu thi đấu muộn hơn nhiều vận động viên có thể sẽ bị đột quỵ, thậm chí tử vong.
Nhật Bản kêu gọi đổi thời gian thi đấu môn marathon ở Olympic 2020
1 2 3 4 5